Jak i od jakich zdarzeń można ubezpieczyć majątek?

Możesz ubezpieczyć każdą nieruchomość, którą posiadasz. Może to być nieruchomość, sprzęt gospodarstwa domowego, pojazdy osobiste, meble, a nawet ukochany zwierzak (zgodnie z prawem rosyjskim zwierzak jest uważany za własność).

Istnieją tylko dwa warunki ubezpieczenia:

  • Posiadasz tytuł prawny do nieruchomości, którą chcesz ubezpieczyć.
  • Możesz określić wartość tego mienia, aby odpowiednio oszacować wysokość wypłaty ubezpieczenia.

Ubezpieczenie majątkowe jest dobrowolne. Jednak w niektórych przypadkach nie będziesz mógł otrzymać pożyczki bez ubezpieczenia. Na przykład, ubezpieczenie domu może być wymogiem zawartym w umowie kredytu hipotecznego.

Możesz również ubezpieczyć swoje prawo do własności. Tytuł własności jest również znany jako ubezpieczenie tytułu własności, stąd nazwa “ubezpieczenie tytułu własności”. Polisy te mogą okazać się przydatne przy zakupie nieruchomości.

Na przykład, możesz kupować mieszkanie i obawiasz się, że sprzedawca okaże się oszustem lub że Twój tytuł własności zostanie zakwestionowany przez poprzedniego właściciela lub krewnego. Oznacza to, że możesz spędzić dużo czasu i energii na postępowaniu sądowym i w rezultacie stracić swój nowy dom i swoje pieniądze. Ubezpieczenie tytułu prawnego może pomóc chronić Cię w takich przypadkach.

Niespodzianki mogą wystąpić nie tylko w mieszkaniach wtórnych, ale także w nowych budynkach. Zdarzają się przypadki, że deweloper bez skrupułów sprzedaje to samo mieszkanie kilku nabywcom. Ubezpieczenie tytułu własności pozwoli Ci nie stracić pieniędzy w takiej sytuacji.

Od jakich ryzyk mogę się ubezpieczyć?

W naszym kraju najczęściej ubezpiecza się mienie od pożaru, zalania wodą czy kradzieży. Ubezpieczeniem mogą być jednak objęte również inne ryzyka – na przykład klęski żywiołowe, eksplozje lub upadek samolotu.

Niektórzy ubezpieczyciele sporządzają obszerną listę zdarzeń, za które otrzymasz odszkodowanie. Metoda ta nazywana jest ubezpieczeniem od ryzyka nazwanego. Wszelkie zdarzenia nie ujęte w tym wykazie nie są uznawane za ubezpieczone.

Druga metoda nazywana jest ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel wymienia sytuacje i ryzyka, za które świadczenie ubezpieczeniowe nie zostanie wypłacone. Wszystkie inne wydarzenia będą objęte ubezpieczeniem. Zanim kupisz polisę ubezpieczeniową, dowiedz się, jakie podejście stosuje dana firma.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe inaczej definiuje też zakres zdarzenia objętego ubezpieczeniem mienia dostępnego online – na to też trzeba zwrócić uwagę. Na przykład, w przypadku ubezpieczenia mienia domowego od ognia, pożar spowodowany zwarciem lub problemami z urządzeniami gospodarstwa domowego może nie być uznany za zdarzenie objęte ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie od powodzi może obejmować tylko sytuacje domowe – na przykład, gdy w domu pęknie rura. Z drugiej strony, powodzie i wycieki, które również mogą powodować zalanie, są częściej klasyfikowane jako klęski żywiołowe i jest to oddzielna klauzula w umowie. Jeśli Twoje ubezpieczenie nie obejmuje takiego zdarzenia, nie otrzymasz zapłaty.

 

Jak poprawnie zawrzeć umowę ubezpieczenia majątkowego?

Wybierz rzetelną firmę. Należy sprawdzić, czy posiada on licencję Komisji Nadzoru Finansowego na dobrowolne ubezpieczenie mienia. Listę licencjonowanych firm można znaleźć na stronie internetowej KNF.

Dokładnie przeanalizuj wszystkie warunki umowy. Porównaj warunki oferowane przez różne firmy ubezpieczeniowe. Upewnij się, że wiesz

  • Co firma uznaje za zdarzenie objęte ubezpieczeniem;
  • Jakie ryzyka ubezpieczeniowe są objęte polisą;
  • Jakie sytuacje są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej;
  • Jakie dokumenty będziesz musiał przedstawić w momencie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Na co warto zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu mienia?

Dowiedz się, jak obliczane jest odszkodowanie. Kwota, którą otrzymasz w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, jest określona w umowie na ubezpieczenia mienia. Zgodnie z prawem nie może ona przekroczyć rzeczywistej lub rynkowej wartości nieruchomości w momencie zawierania umowy. Upewnij się, że sprawdziłeś ten punkt: jeśli przeszacujesz cenę, firma ubezpieczeniowa może ją zakwestionować. Nie należy również zaniżać wartości nieruchomości, ponieważ oznaczałoby to, że otrzymalibyście mniej pieniędzy z ubezpieczenia niż potrzeba do zrekompensowania szkody. Po podpisaniu umowy nie będziesz mógł jej zakwestionować.

Nie zawsze jest tak, że firma ubezpieczeniowa wypłaci pełną wartość utraconego mienia. Kwota do wypłaty może zależeć od konkretnego zdarzenia objętego ubezpieczeniem oraz od tego, czy mienie można naprawić.

Dowiedz się, czy możesz ubiegać się o udział własny. Udział własny to część odszkodowania za szkodę, którą jesteś skłonny zapłacić. Polisa z udziałem własnym pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze na cenie polisy. Ale jeśli masz udział własny, możesz również uzyskać niższą wypłatę. Będzie to zależało od rozmiaru szkody i warunków udziału własnego.

Można uzyskać warunkowe i bezwarunkowe udziały własne.

Dzięki warunkowym udziałom własnym dzielisz zdarzenia ubezpieczeniowe na małe i duże w zależności od wysokości szkody. Na przykład, jeśli strata wynosi do 3 000 złotych, nie widzisz sensu w zwracaniu się do firmy ubezpieczeniowej. Z tymi kosztami możesz poradzić sobie sam. Jeśli jednak zdarzyłoby się coś poważnego, a wartość szkody przekroczyłaby ten limit, chcielibyśmy, aby firma ubezpieczeniowa zwróciła nam pełną kwotę. Warunkowy udział własny jest dla Ciebie dobry, ale możesz również wybrać limit, który Ci odpowiada.

Przy bezwarunkowym udziale własnym umowa określa wysokość szkody, którą i tak musisz sobie zrekompensować. Ubezpieczyciel zapłaci tylko wtedy, gdy szkoda przekroczy ustaloną kwotę. Wypłacą oni różnicę pomiędzy pełną kwotą szkody a franszyzą (klauzulą umowną). Na przykład, jeśli wysokość udziału własnego wynosi 4 000 złotych, a szkoda została wyceniona na 20 000 złotych, ubezpieczyciel zapłaci 16 000 złotych.

Tanie OC – czy to na pewno dobry wybór?

Zakup polis ubezpieczeniowych to możliwość, ale w niektórych przypadkach także obowiązek posiadaczy samochodów. Obowiązkowym ubezpieczeniem jest OC. Dlatego większość kierowców szuka dla siebie najtańszych rozwiązań. Jednak czy wybór taniego OC to na pewno najlepszy wybór? Wiele osób uważa, że tak, skoro ubezpieczenie OC chroni wyłącznie auto nie samego kierowcę. Na tej podstawie wiele osób zastanawia się nad sensem wyboru drogiego pakietu ubezpieczenia, który będzie miał szersze zastosowanie.

Tanie OC – dlaczego jest to zły wybór?

Powszechnie wiadomo, a przynajmniej większość posiadaczy samochodów doskonale wie, że posiadanie samego OC bez jakiegokolwiek dodatkowego pakietu w postaci AC jest mało przemyślanym rozwiązaniem. Bez odpowiedniego pakietu Assistance nie będzie możliwe choćby posiadanie niezbędnych dodatkowych możliwości np. w przypadku awarii samochodu. Można powiedzieć, że najtańsza opcja OC w długim okresie czasu przyniesie więcej straty czasu niż oszczędności. Zatem dlaczego najtańsze OC (https://superpolisa.pl/faq/najtansze-oc-dla-samochodu-z-salonu/) nie będzie dobrym rozwiązaniem? Sprawdź co dalej wybór pełnego pakietu ubezpieczenia.

  • Połączenie ubezpieczenia OC z AC, co jest bardzo atrakcyjną opcją, ponieważ bezpośrednio poszerza zakres posiadanej przez właściciela pojazdu ochrony ubezpieczenia. Tym samym dzięki takiemu rozwiązaniu właściciel zyskuje ubezpieczenie również w przypadku kradzieży auta, a także ma niezbędne zniżki w razie jego awarii.
  • Bezpośrednia Likwidacja Szkód, co pozwoli właścicielowi pojazdu w razie wypadku na skontaktowanie się z własnym ubezpieczycielem, który załatwi wszystkie niezbędne formalności. Jest to doskonałe rozwiązanie, ponieważ właściciel pojazdu, który brał udział w wypadku, nie musi załatwiać na własną rękę wszelkich spraw formalnych w kontekście kolizji.
  • Zawarcie umowy OC online, co stanowi niezwykle wygodną alternatywę, która powoli uniknąć potrzebę spotkania z agentem ubezpieczeniowym. Ponadto zakup ubezpieczenia OC przez internet możliwy jest z każdego miejsca, a główną zaletą tej opcji są zniżki oferowane przez ubezpieczycieli.

Ubezpieczenie OC – o czym należy jeszcze pamiętać?

Podczas poszukiwania odpowiedniej opcji ubezpieczenia OC warto pamiętać, że każde przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe posiada własne cenniki oraz systemy rozliczania szkód i oceny kierowców i ich pojazdów. Niemniej wybór najtańszego ubezpieczenia OC nie ma większego sensu. Oczywiście zaletą będzie cena, ale co z pozostałymi aspektami?

Warto pamiętać, że tanie OC, które nie jest uzupełnione o dodatkowe usługi i świadczenia, w długiej perspektywie czasu jest niekorzystnym rozwiązaniem również dla samego kierowcy. Nie mówiąc już o bliskich pasażerach, gdzie w momencie potencjalnej kolizji i uszczerbku na zdrowiu nie będą oni objęci żadnymi świadczeniami.